Logo Blaa Stor

Hvem er arrangørerne

​KTC
En organisation af topchefer i den kommulatekniske sektor i Danmark, herunder topchefer i fælleskommunale selskaber og samarbejder. Organisationen er talerør og udviklingsforum for denne sektor.

ASFALTINDUSTRIEN
En branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der fremstiller og/eller udfører asfaltbelægninger og hermed beslægtede aktiviteter.

DANSK VEJFORENING
En privat organisation, der binder vejinteresser sammen på tværs af sektorer. Medlemmerne er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje og består dels af leverandører af materialer, ydelser eller udstyr til vejene, dels af erhvervsmæssige brugere af vejene.

GRONTMIJ A/S
En rådgivende ingeniørvirksomhed, som leverer løsninger inden for vand, energi, transport, planlægning og design med bæredygtighed som fundament og fællesnævner.

Bookmark and Share
Legedag 226