GID02743

Vinderveje er veje med værdi

En god og velfungerende infrastruktur er forudsætningen for vækst og velfærd. Det var hovedkonklusionen på konferencen ”Vinderveje – det gode liv”, der blev afviklet med succes 29. marts 2012.​


Vinder 12afstemn -250De halvt hundrede tilhørere oplevede blandt andet to unge politikere, der fremlagde modige forslag til at værne om de værdier, vores infrastruktur repræsenterer:

»Det burde koste på bloktilskuddet, når en kommune tærer på vejkapitalen. Det er jo et lån fra fremtidens skatteindtægter,« sagde den unge venstrepolitiker Thomas Bak fra Fredensborg Kommune blandt andet.

Han deltog af sammen med socialdemokraten Tina Staun fra Aalborg Kommune i panelet af unge kommunalpolitikere under 30 år. De var enige om, at vejene burde opfattes som en værdi og ikke bare som en omkostning, der kan skæres i. Det koster to-tre gange så meget at rette op på skaderne som at vedligeholde i tide, og derfor er det en dårlig idé for alle at bruge vedligeholdelseskontoen til at realisere besparelser her og nu.

Ud over paneldebatten indeholdt konferencen også en række spændende indlæg, som du kan linke til her nedenfor. Du kan se referater fra indlæg og debat her på hjemmesiden.

Efter hvert indlæg var der en afstemning om, hvilke tiltag tilhørerne mente, vil skabe ”Vinderveje” i fremtiden.

Bookmark and Share
Legedag 226